Prof.Dr. Hasan Anamur hayatını kaybetti

Prof.Dr. Hasan Anamur hayatını kaybetti

Çevirmen, yazar, eleştirmen Prof.Dr. Hasan Anamur hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Anamur’un cenazesi bugün (27 Kasım) ikindi vakti Teşvikiye Camisi’nden uğurlanıp Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek. 

14 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Prof.Dr. Hasan Anamur, 1959 yılında Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde tamamlayan Anamur, 1966-1971 yılları arasında aynı fakültede Fransız Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde asistan olarak görev yaptı. Nisan 1974 yılında doktorasını tamamladı. 1980 yılında doçent unvanı aldı. 1989 yılında profesör olan Anamur, o tarihten itibaren Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde akademisyen ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Üniversitede Gösteri Sanatları Etkinliği'ni kurdu (1983). Topluluk Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarının da katkılarıyla Bursa, İstanbul, Ankara, ve İzmir'de "Keşanlı Ali Destanı", Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım", "Barış", "Fizikçiler", "Kel Şarkıcı" gibi oyunlar sahneledi. Fransa'da François-Rabelais (Tours) Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde konuk profesör olarak ders verdi (1991).

1992 yılından 2003 yılına kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanlığı görevini yürüten Anamur, FIT üyesi olmasının yanı sıra, 1999 yılında kurulan Çevirmenler Derneği’nin kurucu başkanı olarak meslekleşme, akademi ve çeviri alanının işbirliği konusunda yoğun çalışmalar yaptı. 

Prof.Dr. Hasan Anamur tiyatro çevirileri ve yazılarıyla da tanınıyordu ve Tiyatro Eleştirmenler Birliği yönetim kurulu üyesiydi.

Çevı̇rı̇ üzerı̇ne yayınlar / kı̇tap / makaleler: 

Başlangıcından bu yana Fransızcadan Türkçeye Yapılmış Çeviriler ile Fransız Düşünürler, Yazarlar, Sanatçılar Üzerine Türkçe Yayınları İçeren Bir Kaynakça Denemesi, Gündoğan Yayınları, 1070s., İstanbul, 2010
Türk Dilinde Güzide Meseller. 1826 yılında Paris’te yayınlanmış Türkçe “Fables” çevirileri”, Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı Yayınları, sayı:163, ss.48-51, Temmuz 2007 

La structure socio-culturelle de l’Empire otoman au XIXe siècle et les traductions de cette époque”, pp.7-17 in Romantisme, no.131, mars 200 

«L’impact de la littérature française sur la vie-socio culturelle turque à travers les traductions», pp.139-148, in Francophonie en Turquie, dans les pays balkaniques et de l’Europe orientale, Actes du Colloque international pluridisciplinaire, Université Hacettepe Ankara, mai 2004, Textes réunis et publiés par Zeynep Mennan, Les Editions Isis, İstanbul, 2005 

«Les traductions en turc de Lamartine», pp.195-201, in Actes du Colloque International Lamartine, Tiré / Turquie (8-10 juillet 2004), Publication du Centre de recherche sur les langues et les cultures européennes (ADIKAM) de l’Universite EGE, 310p., İzmir, 2004 

Présentation du processus d’élaboration d’un Essai de Bibliographie sur les traductions faites du français vers le turc depuis 1789», in Multidisciplinarité en traduction. Actes du 2e Colloque International sur la Traduction organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’Université technique de Yildiz (Istanbul 23-24 octobre 2002) 

“Transfert des valeurs sociales et culturelles en traduction”, communication présentée au Colloque International de Las Palmas sur Les Tendances Actuelles en Üniversitesi Traduction, février 1994 

Çeviride toplumsal ve ekinsel değerlerin aktarılması” (Transfert des valeurs sociales et culturelles en traduction)”, Gösteri, Sayı:163, ss.58-61, Haziran 1994 (ŞUBAT 1994’te Las Palmas’ta Çeviride Güncel Eğilimler Kolokyumuna sunulan bildirinin özeti) 

Tiyatro çevirisi sorunsalı üzerine (Sur la problématique de la traduction au théâtre)”, in Çeviribilim ve Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Ankara, 1994 

Un problème majeur de la traduction littéraire: les valeurs culturelles”, in 1st International Congress on Translating and Interpreting: Present Trends, 24-26 February 1994, Universidad de Las Palmas de Gran Canaris, Las Palmas 1994 (Seleskovitc h alkışlamıştı, bitirince) 

Yazındışı betiklerin çevirisinde karşılaşılan terim ve anlatım sorunları”, ss.115-117, in TÖMER Çeviri Dergisi, Yıl 3, Sayı:10, Kış 1997 

Hasan-Âli Yücel ve Türkiye’de çeviri (Hasan-Âli Yücel et la traduction en Turquie), Önsöz, ss.I-VII, in Hommage à Hasan-Âli Yücel Anma Kitabı. Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı / La traduction: carrefour des cultures et des temps, in Actes du 1er Colloque international organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’Université technique de Yildiz. 23-24 octobre 1997, (édité par Hasan Anamur yönetiminde), Kolokyuma Sunulan Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1997 

Hasan-Âli Yücel et la traduction en Turquie, Avant-propos, pp.IX-XVII, in Hommage à Hasan-Âli Yücel Anma Kitabı. Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı / La traduction: carrefour des cultures et des temps. Actes du 1er Colloque international organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’Université technique de Yildiz. 23-24 octobre 1997, (édité par Hasan Anamur yönetiminde), Kolokyuma Sunulan Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1997 

Considérations sur les valeurs socio-culturelles en traduction littéraire”, pp.211-225, in Hommage à Hasan-Âli Yücel Anma Kitabı. Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı / La Traduction: carrefour des cultures et des temps. Actes du 1er Colloque international organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’Université technique de Yildiz. 23-24 octobre 1997, (édité par Hasan Anamur yönetiminde), Kolokyuma Sunulan Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1997 

Considérations sur quelques cas de réexpression concernants les correspondances a priori en traduction littéraire”, pp.211-223, in Hommage à Hasan-Âli Yücel Anma Kitabı. Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı / La traduction: carrefour des cultures et des temps, Actes du 1er Colloque international organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’Université technique de Yildiz. 23-24 octobre 1997, (édité par Hasan Anamur yönetiminde), Kolokyuma Sunulan Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1997 

 “Terimbilim sorunları ve bir çözüm önerisi”, ss.39-44, in Türkiye’de Çeviri Eğitimi. Nereden Nereye? (haz. Turgay Kurultay – İlknur Birkandan), Sel Yayıncılık, İstanbul, 1997 

Çeviri Bölümlerinin programları ve özellikleri”, ss.157-158, in Türkiye’de Çeviri Eğitimi. Nereden Nereye?, (haz. Turgay Kurultay – İlknur Birkandan) Sel Yayıncılık, İstanbul, 1997 

Bir Türk hümanizmasına, aydınlanmaya ve bir yeniden doğuşa doğru: Hasan- Âli Yücel ve 1940’ların çeviri etkinliği”, (İzmir Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Derneğince 16-17 Aralık 1997 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Doğumunun 100. yılında Hasan-Âli Yücel Sempozyumu’na sunulan bildiri), ss.312-324, in İZDÜZER Yayınları, İzmir, 1997 

Hasan-Âli Yücel: Bir aydınlanma yolu olarak çeviri”, ss.114-133, in 100. Doğum Yıldönümünde Hasan-Âli Yücel. (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlıklarınca 18 Şubat 1998’de Ankara’da düzenlenen 100. Doğum Yıldönümünde Hasan-Âli Yücel Sempozyumu’na sunulan bildiri), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1998 

Özgün bir yazınsal çeviri eleştirisi önerisi: Beş düzeyli nesnel çeviri önerisi”, ss.1-13, in Çeviribilim ve Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü Yayını, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Anısına “Çeviribilim ve Uygulamaları Semineri Bildirileri” (7-8 Mayıs 1998), Ankara, 1998 

La traduction en tant qu’élément de restructuration socio-culturelle. Le cas de la Turquie”, pp.4-5 in European Society for Translation Studies. Abstracts, EST Congress (23-26 September 1998), Granada, 1998 

Çeviri eleştirisine bir yaklaşım önerisi: Beş düzeyli nesnel çeviri eleştirisi yöntemi”, ss.121-133, in TÖMER Çeviri Eleştirisi Sempozyumu Bildirileri (4-5 Haziran 1999), TÖMER Yayınları, Bursa 2000 

Anlam odaklı çeviri”, ss.65-74, in TÖMER Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları Sempozyumu Bildirileri (3-4 Kasım 2000), TÖMER Yayınları, Bursa 2002 

Nitelikli çeviri özlemi ve Çeviri Derneği”, Virgül, Kasım (ya da Aralık) 2002 

Yazınsal Çeviride Anlam – Anlatım – Algılama – Anlamlama – Yeniden Anlatım Sorunsalı ve Bir Örnekleme” (Bildiri), Dilbilim Günleri İstanbul Üniversitesi, 18 Nisan 2005 

Martin Esslin’in The Theatre of the absurd’ünün Absürd Tiyatro başlığıyla
çevirisi üzerine”, Tiyatro... Tiyatro..., Sayı:119-120, Mart-Nisan 2002 / ss.33-44, in Eleştirmen Gözüyle. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu Eleştiri Seçkisi III. 1990 sonrası, Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (haz. Gülşen Karakadıoğlu – Filiz Elmas), Arkadaş Yayınevi, 299s., Ankara, 2008 / ss.197-204, in Seyir Defteri 2, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Kültür Dizisi:107, 236s., İstanbul, 2011 

Présentation du processus d’élaboration d’un Essai de Bibliographie sur les traductions faites du français vers le turc depuis 1789”, pp.?????, in Multidisciplinarité en traduction. Actes du 2e Colloque International sur la Traduction organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’université technique de Yildiz (23-24 octobre 2002), Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 

Proposition de méthode de traduction et de critique objective à cinq niveaux”, in Multidisciplinarité en traduction. Actes du 2e Colloque International sur la Traduction organisé par le Département de Traduction et d’Interprétation de l’université technique de Yildiz (23-24 octobre 2002), Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 

Çeviride kavram kargaşası yaşanıyor”, Dünya, 23 Ekim 2004 

Les traductions en turc de Lamartine”, pp.195-201, in Actes du Colloque International Lamartine, Tire / Turquie 8-10 juillet 2004, Publication du Centre de Recherche sur les Langues et les Cultures européennes (ADIKAM) de l’Université, EGE, 310p, İzmir, 2004 

Türk Dilinde Güzide Meseller. 1826 yılında Paris’te yayınlanmış Türkçe “fables” çevirileri”, ss.48-51, in Toplumsal Tarih, Sayı:163, Temmuz, 2007 

Tiyatro ve tiyatroda çeviri” (Memet Fuat Ödül Töreninde yaptığım konuşma) 16 Şubat 2008 

Anlam, anlatım ve yazınsal çeviride algılama, anlamlama, yeniden anlatım sorunsalı ve bir örnekleme”, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma sunulan bildiri 

Sophie Basch, “Masklar Tiyatrosu”, çev. Hasan Anamur, ss.31-34, TEB OYUN, Sayı:07, GÜZ 2010 

Sophie Basch, “Romantik bir tarihçinin değerlendirmesiyle Karagöz”, çev. Hasan Anamur,ss.20-28, in TEB OYUN, Sayı:09, BAHAR 2011 

Les traductions turques de Maeterlinck”, pp.157-162, in TEXTYLES, No.41, revue de lettres belges de langue française, Le Monde de Maeterlinck, Dossier dirigé par Michel Otten et Fabricw van de Kerckhove, LE CRI EDITION, Ėditeur responsable : Pierre Piret, Rue des Six Haueres, 11 * B-1457 Nil-Saint-Vincent, 2011
Anı çevı̇rı̇sı̇: 

Çanakkale Boğazı / Dardanelles, Jean Giraudoux, çev. Hasan Anamur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğraya Fakültesi Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, ss.141-147 (ayrı basım)
Oyun çevirileri: 

Samuel Beckett, Godot’yu Beklerken / En attendant Godot, çev. Hasan Anamur, Can Yayınları, 111s., İstanbul, 1990 (ss.5-9: Önsöz: “Beckett’le Godot’yu Beklemek”

Jean Giraudoux, Troya Savaşı Olmayacak / La Guerre de Troie n’aura pas lieu, çev. Hasan Anamur, in Giraudoux Toplu Oyunları I, ss.17-116, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:53, İstanbul, 1995 

Jean Giraudoux, Kaptan Cook’un Gezisine Ek / Supplément au Voyage de Cook, çev. Hasan Anamur, in Giraudoux Toplu Oyunları I, ss.117-166, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:53, İstanbul, 1995 

İonesco, Amédée ya da Nasıl Kurtulmalı / Amédée ou Comment s’en débarrasser, çev. Hasan Anamur, ss.37-150, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:68, 335s., İstanbul, 1996 

İonesco, Ölüm Oyunları / Jeux de massacre, çev. Hasan Anamur, ss.37-150, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:68, 335s., İstanbul, 1996 

İonesco, Macbett / Macbett, çev. Hasan Anamur, ss.245-335, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:68, 335s., İstanbul, 1996 

İonesco, Kel Kantocu (Kel Şarkıcı) / La Cantatrice chauve, çev. Hasan Anamur, ss.37-78 (ss.5-35: Hasan Anamur, İonesco ve Tiyatrosu (ss.5-19) / Kel Kantocu (20-30) / Ders (ss.31-35), Eugène İonesco Toplu Oyunları 2, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:74, 119s., İstanbul, 1997 

İonesco, Ders / La Leçon, İonesco, çev. Hasan Anamur, ss.79-119 (ss.5-35: Hasan Anamur, İonesco ve Tiyatrosu (ss.5-19) / Kel Kantocu (20-30) / Ders (ss.31-35), Eugène İonesco Toplu Oyunları 2, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi:74, 119s., İstanbul, 1997 

İonesco, Gergedanlar / Rhinocéros (1959), çev. Hasan Anamur, ss.5-123, in Eugène İonesco - Toplu Oyunlar 4, Mitos-Boyut Yayınları, Tiyatro / Oyun Dizisi: 103, İstanbul, 1999 (2015-2016 sezonundan itibaren Eskişehir Şehir Tiyatrosunda ve turnelerde oynandı) Sanat Kurumu Çeviri Ödülü 2016 

Roman çevı̇rı̇sı̇:

Michel Tournier, Kızılağaçlar Kralı / Le Roi des aulnes, çev. Hasan Anamur, Ayrıntı Yayınları 166, Edebiyat Dizisi:58, 365s., İstanbul, 1996 

Yazınsal konularda çevı̇rı̇ler: 

Baudelaire, Paris Kasveti / Le Spleen de Paris, (Beki Haleva’yla birlikte), (Fransızca özgün metinle birlikte); (ss.11-15: Önsöz: “Baudelaire ve Paris Kasveti // ss.17- 85,Théophile Gautier, Charles Baudelaire, 20 Şubat 1868, çev. Hasan Anamur)” Kırmızı Yayınları, Kırmızı Özel Kitaplar Serisi, 353s., İstanbul, 2008 

 

;

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.

Henüz yorum yazılmamış