Depresyon kullandığımız dili nasıl etkiliyor?

Depresyon kullandığımız dili nasıl etkiliyor?

Depresyon, davranışlarımızdan çevremizdekilerle etkileşimimize, neredeyse hayatımızdaki her şeyi değiştirir ve bu değişim konuşmamızdan veya yazdıklarımızdan da fark edilebilir. Bilim insanları uzun zamandır depresyonla dil arasındaki ilişkiyi ayrıntılarıyla gözden geçirmeye çalışıyor ve teknoloji bu tablonun net bir açıklamasına yaklaşmamıza yardımcı oluyor.

Bu alandaki geleneksel dilbilimsel analizler, araştırmacıların yazılanları okuyup incelemeleri ve notlar almalarıyla gerçekleştirilmişti. Günümüzde, bilgisayarlı metin analiz yöntemleri, son derecede büyük veri arşivlerinin birkaç dakika içinde işlenmesine izin veriyor. Bu yöntem de, insanın gözden kaçırabileceği dil özelliklerini, kelimelerin ve kelime gruplarının prevalans yüzdesini, sözcük çeşitliliğini, ortalama cümle uzunluğunu, gramer kalıplarını ve diğer birçok metriği hesaplamaya olanak sağlamakta. 

Oben Güney Saraçoğlu’nun farklı kaynaklardan derlediği makaleye göre, Reading Üniversitesi Klinik Psikoloji araştırmacıları, bir kişinin depresyonda olup olmadığını kesin bir biçimde saptamaya yardımcı olabilecek bir sözcük sınıflaması oluşturdu.

Şimdiye dek, depresyondaki kişilerin çeşitli kişisel yazıları ve günlük kayıtlarının incelenmesi, Kurt Cobain gibi ünlü sanatçıların eserlerinin incelenmesi gibi yararlı çalışmalar yapılmıştı. Yeni araştırmalar ise, depresyonda olan kişilerin kullandıkları sözcüklerden oluşan doğal dil parçacıklarının bilgisayar ortamında incelenmesiyle önemli ipuçları sağladı. Birlikte ele alındığında, bu araştırmalardan elde edilen tüm bulgular, depresyon semptomları olan ve olmayan kişiler arasında, açık ve tutarlı dil farklılıkları bulunduğunu ortaya koydu

İçeriğin analizi ve ‘Ben’ zamiri

Dil, içerik ve biçem olmak üzere iki bileşene ayrılabilir. İçerik, neyi ifade ettiğimiz, yani anlam veya konuyla ilgilidir. Depresyon semptomları olan kişilerin, “yalnız”, “üzgün” veya “sefil” gibi negatif duygular taşıyan fazla miktarda kelime, olumsuz sıfatlar ve zarflar kullandıkları görülmektedir. Ayrıca, zamirlerin kullanılmasında, depresyon semptomları olanlar çok fazla “ben”, “benim” gibi tekil birinci kişi zamirleri kullanıyorlar ve “siz”, “onlar” veya “o” gibi ikinci ve üçüncü kişi zamirlerini yok denecek kadar az kullanıyorlar.

Bu tarz zamir kullanımı, depresyonu olan kişilerin kendilerine daha fazla odaklanmış olduklarını ve başkalarıyla daha az ilgili olduklarını gösterir. Araştırmacılar, zamirlerin aslında depresyonun negatif duygu yüklü sözcüklerinden daha güvenilir işaretler olduğunu vurguluyor.

Ruminasyon, yani kişisel sorunlarla ilgili olarak sürekli aynı konu üzerinde durma ve sosyal izolasyon depresyonun temel özelliklerinden. Bununla birlikte, bu bulguların odaklanma veya düşünce tarzındaki farklılıkları yansıtıp yansıtmadığı bilinmemekte. Depresyon, kişilerin kendilerine odaklanmasına mı neden oluyor, yoksa kendilerine odaklanan kişiler depresyon belirtileri mi gösteriyor?

Biçemin analizi ve ‘mutlak’ ifadeler

Biçem, ifade ettiğimiz içerikle değil, nasıl ifade ettiğimizle ilgilidir. Araştırmacılar, sürdürdükleri çalışmalarda 63 farklı çevrimiçi ruhsal sağlık forumunun büyük veri meta analizini gerçekleştirerek 6.400 forum üyesini inceledi. “Kesinlikle, hepsi, her zaman, tamamen, sürekli, herkes, her şey, asla, hiçbir şey, bütünüyle” gibi, kesin büyüklükleri veya olasılıkları ifade eden “mutlakiyetçi” sözcüklerin, ruhsal sağlık forumlarında zamir veya olumsuz duygu sözcüklerinden daha iyi birer göstergeler olduğu bulundu. Depresyon hastalarının dünyayı “siyah ve beyaz” bir biçimde gördüğü ve bunun dilde ortaya çıkacağı öngörülmüştü.

19 farklı kontrol forumuyla karşılaştırıldığında, mutlakiyetçi sözcüklerin yaygınlığının, anksiyete ve depresyon forumlarında yaklaşık yüzde 50, intihar düşüncesinin konuşulduğu forumlarda yaklaşık yüzde 80 daha fazla olduğu görüldü. Zamirler, forumlarda mutlakiyetçi kelimelerle benzer bir dağılıma sahipti, fakat sonuçlara etkisi daha düşüktü. Buna karşılık, olumsuz duygu sözcüklerinin prevalansı, intihar düşüncesinin yaygın olarak dile getirildiği forumlarda, anksiyete ve depresyon forumlarına göre paradoksal olarak daha azdı. 

Araştırma ayrıca, depresif bir döneme girdiklerini hissedenlerin kendilerini nasıl kurtardıkları konusunda olumlu ve cesaretlendirici mesajlarını yayımladıkları yardım forumlarını da içeriyordu. Bu forumlarda pozitif duygu sözcüklerinin yaklaşık yüzde 70 oranında arttığı görüldü. Bununla birlikte, mutlakiyetçi kelimelerin yaygınlığı depresyon forumlarına göre daha düşük oldu.

Uygulanabilirlik

Depresyon dilini anlamak, depresyon semptomlarına sahip olanların düşünme biçimini anlamamıza yardımcı olmakta. Ayrıca, pratik anlamda başka yararları da var. Araştırmacılar, otomatik metin analizini makine öğrenmesiyle birleştirerek, blog yayınları gibi doğal dil metin örneklerinden yola çıkıp, çeşitli ruhsal sağlık koşullarını sınıflandırmaya çalışıyorlar. Belirtilene göre, bu tür bir sınıflandırma, günümüzde eğitimli uzman terapistlerin yaptıklarından bile daha iyi sonuçlara ulaşabilmekte. Makine öğrenmesi, daha fazla veri sağlandığında ve daha karmaşık algoritmalar kullanıldığında, sıfır hataya ulaşılmasını sağlıyor. 

Kuşkusuz, depresyonla ilişkili bir dili, depresyona girmeden de kullanıyor olmak mümkündür. İnsanlar koşullardan kaynaklanan gelip geçici bunalımlar yaşayabilir ve bu günlük konuşmalarına da yansıyabilir. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin depresyonda olduğunu ve 2005 yılından bu yana rakamların yüzde 18’den fazla bir artış gösterdiğini belirtmekte. Dolayısıyla, depresyonun erken tanısı ve trajik sonuçların önlenmesi için geliştirilebilecek her yöntem önem kazanmakta.

Kaynakça:

-Mohammed Al-Mosaiwi, Tom Johnstone, “In an Absolute State: Elevated Use of Absolutist Words Is a Marker Specific to Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation”, Sagepub, Clinical Psychology Science, (2018).

-Y.R. Tausczik, J.W. Pennebaker, “The psychological meaning of words: Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) and computerized text analysis methods”, Journal of Language and Social Psychology, 29, (2010).

-T.K. Houston, L.A. Cooper, D.E. Ford, “Internet support groups for depression: A 1-year prospective cohort study”, American Journal of Psychiatry, 159, (2014).

;

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.

Henüz yorum yazılmamış