Avrupa’nın 'Nisan' haritası

Avrupa’nın 'Nisan' haritası

Çek dilbilimci, matematikçi ve sanatçı Jakub Marian, “Avrupa Dillerinde Nisan” başlıklı bir harita hazırladı. Haritada, Avrupa coğrafyasında “Nisan” için kullanılan kelimeler gösterildi ve Marian, bazı dilbilim notları paylaştı:

Miladi takvime göre dördüncü ayın, çoğu Avrupa ülkesindeki karşılığı Latince “Aprilis”den gelir ki, kelimenin etimolojisi belirsizdir. Bir teori kelimenin, Yunan aşk tanrıçası Afrodit’ten türetildiğini söyler. Bir diğeri (ve daha az ihtimallisi) Latince “açmak” anlamında gelen “aperire”den geldiğini söylemektedir. Her iki ihtimalle de, Latince “Aprilis”ten gelen tüm kelimeler aşağıdaki haritada kırmızı arka planla gösterildi.

Bir de diğer etimolojilere bakalım. Lehçedeki “kwiecień” ve Ukraynacadaki “kvíten’”, Slav dilinde çiçeklenmek anlamına gelen aynı kelimeden gelmektedir (ayrıca Çekcede Mayıs anlamına gelen “květen” ile kardeştirler). Belaruslular ya güzellik anlamına gelen “krasa”dan, ya da renk, boyanmak anlamında gelen “kraska”dan türetilen “krasavík” kelimesini kullanır Nisan için. Çekçedeki “duben”, meşe anlamına gelen “dub” kelimesinden türetilmiştir. Hırvatçadaki “travanj” ise, yeşillik anlamına helen “trava”dan.  

Fincedeki “huhtikuu” iki kelimenin birleşiminden oluşur: “huhta” (eskiden ağaçlık bir araziyken temizlenerek ekime hazır hale gelen toprak) ve “kuu” (ay). Võro dilindeki “mahlakuu”  özsu/bitki özü ayı anlamına gelmektedir. Karelyacadaki “sulaku”, erimiş, buzla kaplı olmayan anlamındaki “sula” kelimesinden türemiştir. Kuzey Norveç dilindeki “cuoŋománnu“ ise kar kabuğu ayı demektir. Litvancada “baladis” kumru demektir.

Türkçede “nisan” ise Asurca başlangıç anlamına gelen “nisannu”dan gelmektedir.

Kültür Servisi olarak herkese hayırlı bir Nisan diliyoruz.

 
;

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.

Henüz yorum yazılmamış